Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Spółki

Organami Spółki są:
 
Zgromadzenie Wspólników – jedynym wspólnikiem jest Gmina Trzebnica reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Marka Długozimę.
 
Rada Nadzorcza – jest organem nadzorującym, w skład którego wchodzą:
 
Przewodniczący – Andrzej Góral,
Z-ca przewodniczącego – Marta Łopuch,
Sekretarz – Eliza Łojewska.
 
Zarząd – jest organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.
 
Prezesem Zarządu Spółki Gminny Park Wodny TRZEBINCA-ZDRÓJ jest Łukasz Zielonka.