W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

XML

Treść

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.,  ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica
  • Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia przez administratora dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej jak również żądania w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art.18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.),
  • Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np.:  w celu serwisowania eksploatowanego systemu informatycznego, obsługi prawnej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011r. nr 14 poz.67 ze zm.).Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • niepodanie danych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek lub żądanie,
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.